Verpleegkundige visieGezondheid heeft voor een groot deel betrekking op de mate waarin je mee kunt doen in de maatschappij en in hoeverre de mogelijkheid bestaat om je te ontwikkelen, hoe klein of groot de stappen ook zijn. Wij bieden de verpleegkundige zorg die nodig is en werken daarbij aan de hand van protocollen en richtlijnen. Maar, we kijken vooral graag door alle draadjes, slangetjes en pompen heen en zien je kind echt als kind met alles wat het in de basis als kind nodig heeft. De ervaring heeft ons geleerd dat het als ouders en naasten soms spannend/moeilijk is om door alle zorgen, medische situatie en handelingen heen te kijken en je kind te zien als kind. Dan is het fijn om daarbij geholpen te worden door dit even samen te bekijken en te horen na een dag opvang.
 
Wij zien jou als ervaringsdeskundige in de zorg voor je kind en haken daarbij aan. Openheid en afstemming is belangrijk voor ons om goede zorg te kunnen leveren en te kunnen aansluiten op de behoeften van jou en je kind. Ook als ouder wil je jezelf kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen doen in de maatschappij, ook wanneer je kind een extra zorgvraag heeft. De belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat je kind op een veilige plek is waarbij je het vertrouwen hebt dat er goed wordt gezorgd voor je kind en en je kind een fijne dag heeft.
We inventariseren de zorgvraag van jou en je kind en werken vanuit de vier leefdomeinen Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling volgens het Medisch Kindzorg Systeem. We werken samen met andere professionals als de kinderarts, therapeuten, diëtist, wijkcoach en soms zelfs een babyconsulente om jou en je kind zo goed mogelijk te ondersteunen.