Verpleegkundige visieGezondheid betekent voor ons het mee kunnen doen in de maatschappij en de mogelijkheid hebben om je te ontwikkelen, hoe klein of groot de stappen ook zijn.
Wij zien de kinderen waarvoor wij verpleegkundige zorg bieden binnen de eenheid van een gezin. Het kind komt bij ons, maar staat niet los van ouders en eventueel broertjes en zusjes.
Wij houden rekening met de wensen van ouders en zien hen als ervaringsdeskundigen in de zorg voor hun kind. Openheid en afstemming is belangrijk voor ons om goede zorg te kunnen leveren en te kunnen aansluiten op de behoeften van het kind.
Wij nemen zorg over op het moment dat een kind bij ons is en het uiteindelijke doel is om ouders tijdelijk te ontlasten zodat ook zij hun leven zo normaal mogelijk kunnen blijven invullen en het gezin als geheel zo goed mogelijk kan functioneren en ontwikkelen.
Wat betreft de verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging zullen we in overleg met ouders het ritme van thuis aanhouden en zoveel mogelijk de handelingen op eenzelfde manier uitvoeren.
We inventariseren de zorgvragen en werken vanuit de vier leefdomeinen Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling volgens het Medisch Kindzorg Systeem.