Verpleegkundige visieGezondheid heeft voor een groot deel betrekking op de mate waarin je mee kunt doen in de maatschappij en in hoeverre de mogelijkheid bestaat om je te ontwikkelen, hoe klein of groot de stappen ook zijn. Wij bieden de verpleegkundige zorg die nodig is en werken daarbij aan de hand van landelijke protocollen en richtlijnen. Maar, we kunnen hier ook met goede argumenten vanaf wijken wanneer dat beoogde doelen helpt behalen. Ook nemen we hierin onderzoek en ervaringen van ouders mee. We kijken vooral graag door alle draadjes, slangetjes en pompen heen en zien je kind echt als kind met alles wat het in de basis als kind nodig heeft. De ervaring heeft ons geleerd dat het als ouders en naasten soms spannend/moeilijk is om door alle zorgen, medische situatie en handelingen heen te kijken en je kind te zien als kind. Dan is het fijn om daarbij geholpen te worden door dit even samen te bekijken en te horen na een dag opvang wat voor mooie tekening je kind gemaakt heeft of hoe fijn hij/zij buiten heeft gespeeld.
 
We inventariseren de zorgvraag van jou en je kind en werken vanuit de vier leefdomeinen Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling volgens het Medisch Kindzorg Systeem. We stellen in samenspraak met jou een zorgplan op. We werken samen met andere professionals als de kinderarts, therapeuten, diëtist, wijkcoach en soms zelfs een babyconsulente om jou en je kind zo goed mogelijk te ondersteunen. We vragen jou als ouder om deze samenwerkingen te steunen en te stimuleren zodat we de juiste zorg kunnen bieden als team om jouw kind en gezin heen.
Wij zien jou als ouder als ervaringsdeskundige in de zorg voor je kind en haken daarbij aan, binnen de grenzen van onze professie. Openheid en afstemming is belangrijk voor ons om goede zorg te kunnen leveren en te kunnen aansluiten bij de behoeften van jou en je kind. Ook als ouder wil je jezelf kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen doen in de maatschappij, ook wanneer je kind een extra zorgvraag heeft. Een van de belangrijkste voorwaarden daarvoor is dat je kind op een veilige plek is waarbij je het vertrouwen hebt dat er goed wordt gezorgd voor je kind en en je kind een fijne dag heeft.