Pedagogische visie


"Observeer! Leer je kind kennen! Als je werkelijk ziet wat hij nodig heeft, als je voelt wat hem werkelijk dwars zit, wat zijn behoefte is, dan zul je hem ook goed behandelen, zul je hem goed begeleiden en opvoeden."

- Emmi Pikler -


De belangrijkste pijlers van ons pedagogisch beleid

  • Help mij het zelf te doen

Een kind heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Het leert te doen wat het leuk vindt en eigen keuzes te maken. Dat geeft zelfvertrouwen. Voor alle activiteiten is het proces belangrijker dan het resultaat. Het gaat erom dat kinderen leren, ervaren en zelf ontdekken. Als we met ze knutselen gaat het erom dat ze de materialen kunnen voelen, bekijken, ruiken en ervaren hoe dingen werken.

  • Naar elkaar luisteren

De mening van kinderen telt. Door een actieve luisterhouding van onze medewerkers voelt een kind zich serieus genomen en ervaart het dat het meetelt. Ieder kind kan zichzelf zijn, omdat we uitgaan van gelijkwaardigheid. We leren kinderen om rekening te houden met elkaar en om verantwoordelijkheid te nemen.

  • Respect

Op een respectvolle manier communiceren is belangrijk voor een positief zelfbeeld. Door gerichte vragen te stellen nodigen we uit tot vertellen en nadenken. We vragen niet: 'Wat heb je gisteren allemaal gedaan?', maar 'Ik hoorde dat je naar de dierentuin bent geweest. Welke dieren heb je daar allemaal gezien?' Communiceren betekent ook dat we kinderen voorbereiden op activiteiten en vertellen wat we gaan doen.

  • Verschillende communicatiemiddelen
Omdat er kinderen zijn die moeite hebben met verbale communicatie maken we gebruik van pictogrammen en ondersteunende peutergebaren. We zullen voor ieder kind gepaste middelen zoeken om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ons pedagogisch beleid in praktische zin

  • Huiselijke inrichting voor vertrouwen en rust
  • Vaste verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers
  • Speelgoed op ooghoogte waar je kind bij kan. Zo helpen we kinderen 'het zelf te doen' en te kiezen
  • Verschillende speelhoekjes en spiegels in de ruimte
  • Variatie aan activiteiten binnen en buiten. Uw kind leert zo wat het leuk vindt
  • Zelfredzaamheid en eigen autonomie stimuleren/versterken