Over het Verpleegkundig Kinderdagverblijf

Wanneer je kind extra zorg nodig heeft in de vorm van verpleging, is het fijn toch te kunnen kiezen voor kinderopvang. Vaak willen reguliere kinderopvang locaties wel meewerken aan het bieden van extra zorg maar hebben ze te weinig kennis en ervaring met de zorgvraag of heb je er als ouder geen fijn gevoel bij. Bij ons is je kind dan op de juiste plek. De groep is klein en er zijn meer medewerkers aanwezig per kind dan op een reguliere kinderopvang. We werken met kinderverpleegkundigen en er is 1 pedagogisch medewerkster/coach aanwezig. Lees hier meer over onze verpleegkundige en pedagogische visie. We zien de stapjes die je kind maakt, hoe klein deze soms ook zijn. Je kind heeft mogelijk door medische handelingen meer moeite met aanrakingen, prikkelverwerking, ontspannen, lichaamsbewustzijn, eten/drinken en lekker slapen. Hier hebben wij aandacht voor en bekijken samen met jou als ouder en eventueel andere professionals hoe je kind hierin het beste ondersteund kan worden.

 

Je kind brengt de dag door op een fijne, veilige plek waar hij/zij zich op sociaal gebied kan ontwikkelen met andere kinderen. Uiteraard wordt de zorg die nodig is geboden. Als ouder heb je echt even tijd voor jezelf, gewoon om even op te laden, in je eentje thuis te zijn of te gaan werken.

  

Omdat ieder kind uniek is en een unieke vorm van zorg nodig heeft, gaan we graag uitgebreid met jou als ouder in gesprek op ons dagverblijf. We vinden het belangrijk dat je je een beeld vormt van de mogelijkheden en vooral een goed gevoel hebt bij onze opvang en medewerkers. Wanneer je ervoor kiest om van onze dagopvang gebruik te gaan maken, zal een intake gesprek bij je thuis plaatsvinden en de start van de zorg worden ingepland. Wanneer nodig, kan een kennismaking ook in het ziekenhuis plaatsvinden zodat je als ouder al een idee hebt wat de mogelijkheden zijn voordat je met je kind naar huis gaat. We denken graag mee in eventuele verder zorg en ondersteuning na ontslag uit het ziekenhuis.

 

Onze werkwijze is gebaseerd op onze eigen visie, de visie van ouders en de kwaliteitseisen die worden gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en de Wet Kinderopvang.

 

Van maandag t/m vrijdag bieden wij dagopvang van 7:30 tot 17.00 uur.