Visie

Onze verpleegkundige en pedagogische visie omarmt de meest waardevolle inzichten en principes van een aantal bekende pedagogen. De visies van Rudolph Steiner, Emmi Pikler, Thomas Gordon, Loris Malaguzzi en Maria Montessori liggen er aan ten grondslag.

 

Zeker bij kinderen die speciale aandacht nodig hebben, moet ontzettend goed geobserveerd en geluisterd worden naar alles wat hij/zij (niet) laat zien en/of horen. Onze focus ligt op de individuele ontwikkeling van ieder kind waarbij we uiteraard ook de medische problematiek meenemen. We richten ons op de mogelijkheden in plaats van beperkingen en willen daarmee ieder kind EN ouders (zelf)vertrouwen meegeven. 


"Belangrijk is dat wij ons het wezenlijke eigen maken. Het wezenlijke is: Observeer! Leer je kind kennen! Als je werkelijk ziet wat hij nodig heeft, als je voelt wat het werkelijk dwars zit, wat zijn behoefte is, dan zul je hem ook goed behandelen, zul je hem goed begeleiden en opvoeden."

Emmi Pikler