Visie

Onze visie omvat een mix van een pedagogische visie en een verpleegkundige visie. Beide hebben een eigen invalshoek maar eigenlijk kunnen ze, zo vinden wij, niet los van elkaar gezien worden. Gezondheid en ontwikkeling, zeker bij kinderen, houden altijd verband met elkaar. Er is pas ruimte om te ontwikkelen wanneer je goed in je vel zit. Dit lukt minder goed wanneer je veel misselijk bent, pijn hebt of moe bent maar ook wanneer je je niet gehoord voelt/je je niet goed kunt uiten. 

 

Zeker bij kinderen die extra zorg nodig hebben, moet ontzettend goed geobserveerd en geluisterd worden naar alles wat hij/zij (niet) laat zien en/of horen. Onze focus ligt op de individuele ontwikkeling van ieder kind waarbij we uiteraard ook de medische problematiek meenemen. We richten ons op de mogelijkheden in plaats van beperkingen en willen daarmee ieder kind EN ouders (zelf)vertrouwen meegeven. 

 

De zorg die wij bieden is gebaseerd op de waarden Veiligheid, Vertrouwen en Uitdaging. In de praktijk betekent dit dat de veiligheid voor de kinderen geborgd is doordat er altijd voldoende verpleegkundigen met de benodigde kennis aanwezig zijn. Wij hebben vertrouwen in elkaar als collega's, ouders en de kinderen. Ook willen wij jou vertrouwen bieden door een open en eerlijke communicatie. Uitdaging staat voor de ontwikkeling van je kind, jou als ouder en ook voor onze eigen ontwikkeling. 

 

Samenwerking met ouders en andere professionals om je kind heen vinden wij essentieel om de meest optimale zorg te kunnen bieden, aansluitend op meerdere ontwikkelingsgebieden. 

 

 


"Belangrijk is dat wij ons het wezenlijke eigen maken. Het wezenlijke is: Observeer! Leer je kind kennen! Als je werkelijk ziet wat hij nodig heeft, als je voelt wat het werkelijk dwars zit, wat zijn behoefte is, dan zul je hem ook goed behandelen, zul je hem goed begeleiden en opvoeden."

Emmi Pikler