Bekostiging

Verpleegkundige dagopvang

Voor kinderen met een verpleegkundige zorgvraag (behoefte aan verpleegkundige handelingen of verpleegkundig toezicht) wordt onze opvang vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Voor deze vorm van opvang is een verpleegkundige indicatie nodig, welke wij kunnen opstellen wanneer de zorgvraag binnen de hiervoor geldende kaders valt. 

 

Dagopvang Plus

Voor overbruggingsperiodes tussen bovenstaande opvang met zorg en een start op bijvoorbeeld een reguliere opvang, gelden de kosten zoals bij een reguliere kinderopvang met de mogelijkheid tot het ontvangen van Kinderopvangtoeslag.
In 2020 bedraagt dit tarief € 9,50 per uur. We gaan uit van een dagdeel van

7:30 tot 12.15 uur of van 12:15 tot 17.00 uur. Bij een hele dag wordt gerekend van 7.30 tot 17.00 uur. Zie 'Contact' voor ons registratienummer Landelijk Register Kinderopvang.

 

Thuiszorg

Wanneer ook de inzet van thuiszorg aangewezen is, kunnen wij dit meenemen in het opstellen van de indicatie en kunnen meedenken bij het inzetten van andere organisaties/ZZP'ers daarvoor.