Maartje Hogervorst, pedagogisch medewerkster en pedagogisch coach

Ik heb in 2004 mijn opleidingen Verzorgende IG en SPW4 afgerond en ben altijd werkzaam geweest in de zorg en (activiteiten)begeleiding. Ik heb met name gewerkt met kinderen en volwassenen met een ernstige/meervoudige beperking. Dit heb ik altijd met heel veel plezier gedaan.

Ik ben bij Dea Dia komen werken omdat het idee van een kleinschalig verpleegkundig dagverblijf mij erg aan sprak; met name het kleinschalige (dus meer gerichte aandacht), het ontlasten van zorg van ouders en kinderen met een medische indicatie de kans geven om met andere kinderen te kunnen spelen.

Naast pedagogisch medewerker heb ik tevens de functie van pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker.

Als pedagogisch medewerker houd ik mij bezig met de dagelijkse verzorging van de kinderen, het bieden van passende activiteiten en het in kaart brengen van de ontwikkeling, welke bij ons veel aandacht krijgt omdat de ontwikkeling van kinderen met een medische indicatie vaak anders verloopt dan bij andere kinderen.

Als pedagogisch coach geef ik coaching aan mijn collega’s met als doel de interactie tussen leidster en kind te verbeteren zodat het kind zich gezien en veilig voelt, waardoor het zich bij ons zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Hiervoor heb ik een training tot pedagogisch coach gevolgd en maak ik gebruik van eerder gevolgde communicatietrainingen.

Als pedagogisch beleidsmedewerker zorg ik er samen met Linda voor dat ons pedagogisch beleid up-to-date is en zie er ook op toe dat het in de praktijk uitgevoerd wordt zoals we dit voor ogen hebben en hebben beschreven.

Tot slot is mijn belangrijkste en leukste taak om de kinderen een fijne en plezierige dag te geven, ik vind het heerlijk om met kinderen te werken die specifieke aandacht nodig hebben en vind het een super leuke uitdaging om met mijn collega’s een mooie plek van Dea Dia te maken waar kinderen met plezier kunnen spelen.