Vergoeding en contracten zorgverzekeraars

Dagopvang Intensieve Kindzorg

Voor de intensieve zorgvragen waarbij sprake is van de noodzaak tot 24 uurs toezicht, geldt een landelijk vastgesteld dagtarief. Deze opvang wordt bekostigd vanuit de zorgverzekering middels gecontracteerde zorg. We hebben sinds 2019 contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

 

Dagopvang Plus

Voor de lichtere zorgvragen gelden de kosten zoals bij een reguliere kinderopvang met de mogelijkheid tot het ontvangen van Kinderopvangtoeslag.
In 2019 bedraagt dit tarief € 8,50 per uur en gaan we uit van een dagdeel of een hele dag opvang. Zie 'Contact' voor ons registratienummer Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast wordt de tijd die nodig is voor verzorgende/verpleegkundige handelingen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 

Er is altijd een verpleegkundige indicatie nodig welke wij zelf als organisatie stellen voor onze opvang.

 

Thuiszorg

 Wanneer ook thuiszorg gewenst is en geïndiceerd is/wordt, kunnen wij u hiermee helpen organiseren.