Vergoeding en contracten zorgverzekeraars

Dagopvang Intensieve Kindzorg

Voor de intensieve zorgvragen waarbij sprake is van de noodzaak tot 24 uurstoezicht, geldt een landelijk vastgesteld dagtarief. Deze opvang wordt bekostigd vanuit de zorgverzekering (restitutie)polis of middels gecontracteerde zorg via Zorg In Natura (ZIN). We hebben contracten met meerdere zorgverzekeraars waaronder VGZ en CZ.

 

Dagopvang Plus

Voor de lichtere zorgvragen gelden de kosten zoals bij een reguliere kinderopvang met de mogelijkheid tot het ontvangen van Kinderopvangtoeslag. Zie 'Contact' voor ons registratienummer Landelijk Register. 
Daarnaast wordt de tijd die nodig is voor verzorgende/verpleegkundige handelingen vergoed door de zorgverzekeraar. In uw polis staat of uw verzekering dit 100% vergoed. 

Deze zorg is ook mogelijk vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

 

Er is altijd een verpleegkundige indicatie nodig.

Mocht er nog een indicatie gesteld moeten worden, hebben wij de mogelijkheid dit voor/met ouders te regelen.  

 

Thuiszorg en logeeropvang

 Ook hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, waaronder PGB, ZIN en restitutiepolis. Bij interesse vertellen we je hier graag meer over.