Vergoeding en contracten zorgverzekeraars

Dagopvang Intensieve Kindzorg

Voor de intensieve zorgvragen waarbij sprake is van de noodzaak tot 24 uurs toezicht, geldt een landelijk vastgesteld dagtarief. Deze opvang wordt bekostigd vanuit de zorgverzekering middels gecontracteerde zorg. We hebben sinds 2019 contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

 

Dagopvang Plus

Voor de lichtere zorgvragen gelden de kosten zoals bij een reguliere kinderopvang met de mogelijkheid tot het ontvangen van Kinderopvangtoeslag.
In 2020 bedraagt dit tarief € 9,50 per uur. We gaan uit van een dagdeel van

7:30 tot 12.15 uur of van 12:15 tot 17.00 uur. Bij een hele dag wordt gerekend van 7.30 tot 17.00 uur. Zie 'Contact' voor ons registratienummer Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast wordt de tijd die nodig is voor verzorgende/verpleegkundige handelingen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 

Er is altijd een verpleegkundige indicatie nodig welke wij zelf als organisatie opstellen in een gesprek met jou als ouder.

 

Thuiszorg

Wanneer ook thuiszorg gewenst is, kunnen wij dit meenemen in het opstellen van de indicatie.